COMPROMÍS AMBIENTAL I SOCIAL CERTIFICAT

 

Fem ús ecoeficient de l’electricitat utilitzant làmpades de baix consum, leds, detentors de moviment, assecadors de cabell de baix consum.

Escalfem l’aigua sanitària amb plaques solars i a l’hivern fem servir caldera de biomassa dels boscos del nostre entorn.

Minimitzem les deixalles i per descomptat les reciclem. Fem servir vidre reutilitzable, compostem les deixalles orgàniques.

A l’hort, que abasteix la taula dels clients, no fem servir productes fitosanitaris tòxics i el treballem sota criteris ecològics.

La nostra piscina funciona amb hidròlisi salina, cosa que també la fa molt apte per als al·lèrgics.

Distintiu Garantia Qualitat Ambiental

 Acreditats amb  el Distintiu de la Generalitat

ECOLABEL     Disposem de l’Etiqueta Ecològica Europea

Gestió Rural Sostenible                         Certificat de Responsabilitat Social Empresarial

 Tripadvisor, reconeguts com a Ecolíder nivell Platino